Spożywanie alkoholu i środków odurzających

Ze względów bezpieczeństwa personel obsługi może odmówić przyjęcia na pokład osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens