Społeczna odpowiedzialność biznesu

2010-11-22Communication on progres GTL SA 2010

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA w 2009 roku, jako jedyna spółka zarządzająca portem lotniczym w Polsce przystąpiło do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact. Tym samym GTL SA zadeklarowało poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Udział w Global Compact nakłada na członków tej inicjatywy obowiązek publikacji raz w roku sprawozdania lub raportu (np. raportu zrównoważonego rozwoju) opisującego w jaki sposób wspierane są zasady inicjatywy (COP).

Pierwsze sprawozdanie (COP) GTL SA można pobrać tutaj

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens