Społeczna odpowiedzialność biznesu

2009-08-27GTL SA członkiem Global Compact

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach dnia 21 lipca 2009 r. została członkiem inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact.

Inicjatywa Global Compact wspiera ideę społecznej odpowiedzialności poprzez nakłanianie firm do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie tych reguł prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej każdej firmy.

GTL SA jest pierwszą spośród spółek zarządzających polskimi portami lotniczymi użytku publicznego, która została członkiem Global Compact. Poprzez przystąpienie do tej inicjatywy ONZ, firma zarządzająca pyrzowickim lotniskiem, chce wyrazić swoje poparcie dla idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i zrównoważonego rozwoju a także podkreślić swoje dążenia do osiągnięcia pozycji lidera w kwestii tworzenia i wdrażania odpowiedzialnych społecznie strategii i praktyk.

Przystępując do Global Compact GTL SA dołączyło do grona prawie 7 tysięcy firm, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z całego świata, w tym 72 podmiotów z Polski, gotowych wspierać i wdrażać w swojej działalności zasady Global Compact.

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens