Obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania utworzono Uchwałą nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. Powstał na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami). Uchwała tworząca OOU wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co miało miejsce 01.09.2014 r. (DZ.URZ.WOJ.SLA 2014.4405). Treść Uchwały wraz z załącznikami dostępne sa na stronie:

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2014/4405/akt.pdf

Załączniki do uchwały stanowią:

  1. Mapa poglądowa z naniesionym obszarem ograniczonego użytkowania
  2. Mapy ewidencyjne z naniesioną granicą obszaru
  3. Zestawienie działek leżących w obszarze

Wnioski można składać do 2 lat od dnia wejścia w życie Uchwały powołującej obszar (Zgodnie a art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska) drogą korespondencyjną z dopiskiem „Obszar Ograniczonego Użytkowania” na adres:

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Międzynarodowy Port Lotniczy „KATOWICE” w Pyrzowicach
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

lub

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice

Uwaga! Przed złożeniem wniosku sprawdź czy nieruchomość znajduje się w granicach obszaru.

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens