Przetargi

„WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY TERMINALU B W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE W PYRZOWICACH”

Numer sprawy: U/1/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 1 000 000 zł

Data wszczęcia: 2019-02-05

Termin składania ofert: 2019-04-03 10:00:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/tender/2372/summary logując się do niniejszego postępowania. Pierwotny termin składania ofert został zmieniony pismem nr GTL/DZM/318/2019 GTL/DZM/474/2019 GTL/DZM/575/2019

Termin otwarcia ofert: 2019-04-03 10:30:00

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II piętro. Pierwotny termin otwarcia ofert został zmieniony pismem nr GTL/DZM/318/2019 GTL/DZM/474/2019 GTL/DZM/575/2019

Rozstrzygnięcie postępowania

Pismo z dnia 17.05.2019 l.dz. GTL/DZM/1013/2019 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019 /S 111-273580

Uwaga!!!:

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. https://josephine.proebiz.com/pl/tender/2372/summary

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens