Marketing linii lotniczych

  • Działania promocyjne na lotnisku
  • Działania promocyjne w regionie
  • Działania e-marketing
  • Wspólne działania z Partnerem oraz lotniskiem nowego kierunku
  • Działania PR nowego połączenia (lot inauguracyjny, konferencje prasowe, wizyty studyjne dla dziennikarzy)
  • Działania promocyjne w social media
  • Działania promocyjne w wydawnictwach własnych

Sale konferencyjne

Oferujemy trzy sale, mogące sprostać każdej formie szkoleń, konferencji o łącznej powierzchni sal 220 m2.

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens