Przetargi

Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach

Numer sprawy: R/18/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: wadium nie jest wymagane

Data wszczęcia: 2019-04-08

Termin składania ofert: 2019-04-25 10:00:00

Ofertę należy złożyć w Kancelarii GTL S.A. MPL Katowice, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (terminal B, II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2019r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 2019-04-25 10:30:00

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 25.04.2019r. o godz. 10:30 w GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro.

Rozstrzygnięcie postępowania

Pismo GTL/DZM/1213/2019 z dnia 05.06.2019 - zawiadomienie o wyborze oferty
Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens