Bezcelní limity

Užitečné informace o bezcelních limitech

Dovoz věcí nacházejících se v příručním zavazadle cestujícího – limity hodnoty a množství

 
Dovoz zboží převáženého v příručním zavazadle cestujícího v letecké dopravě z území třetího státu na území Polska je osvobozen od DPH (potažmo od celních formalit v dovozu) do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR.
 
Do výše uvedené hodnoty se nepočítá hodnota léčiv nezbytných pro potřeby cestujícího, hodnota tabáku a tabákových výrobků a alkoholických nápojů dovážených podle níže uvedených limitů.
 
U tabákových výrobků a alkoholických nápojů je osvobozeno následující množství uvedeného zboží:
 
Tabákové výrobky, pokud je dovezl cestující starší 17 let:
• cigarety – 200 ks nebo
• doutníčky (doutníky s hmotností max. 3 g/kus) – 100 kusů nebo
• doutníky – 50 ks nebo
• tabák – 250 g
 
Osvobození v rámci výše zmíněných limitů lze používat pro libovolné kombinace tabákových výrobků, pod podmínkou, že součet procentních hodnot používaných z jednotlivých osvobození nepřekračuje 100 %.
 
Alkoholické nápoje, pokud je dovezl cestující starší 17 let:
  • 1 litr destilátu a lihoviny s obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemu, etylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % objemu a více– 1 litr nebo
  • alkohol a alkoholické nápoje s obsahem alkoholu max. 22 % objemu – 2 litry a
  • tichá vína – 4 litry a
  • pivo – 16 litrů
Osvobození v rámci výše zmíněných limitů lze použít pro libovolnou kombinaci různých druhů alkoholu a alkoholických nápojů, které jsou zmíněny v písm. a) a b), pod podmínkou, že součet procentních hodnot používaných z jednotlivých osvobození nepřekročí 100 %.
 

Odlet

Odlétávající cestující mají na výběr přepážky: „NIC K NAHLÁŠENÍ“ – označené zeleným emblémem, nebo „ZBOŽÍ, DEVIZY A TUZEMSKÉ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY K NAHLÁŠENÍ“ – označené červeným emblémem.
Přepážky „ZBOŽÍ A DEVIZY K NAHLÁŠENÍ“ označené červeným emblémem jsou určeny pro cestující, kteří vyvážejí devizy a/nebo tuzemské platební prostředky ve výši 10 000 eur nebo ekvivalentu v jiné měně a vyvážející zboží určené pro podnikání nebo zboží obchodního charakteru a také zboží podléhající omezení při vývozu, např. památky.
Přepážky „NIC K NAHLÁŠENÍ“ označené zeleným emblémem jsou určeny pro ostatní cestující.
 

Kontakt

 
Chcete-li kontaktovat celní a finanční služby, zajděte do informačního centra. Zaměstnanec vám sdělí nezbytné informace a ohlásí váš příchod příslušnému pracovníkovi.
 
Máte-li dotazy k celnímu a devizovému zákonu, můžete se zeptat na tel. čísle:
+48 22 330 03 30 (z mobilního telefonu)
801 055 055 (z pevné linky)
+48 22 330 03 30 (ze zahraničí)
 

Přílet

 
Můžete si vybrat zelenou chodbu „NIC K NAHLÁŠENÍ“, pokud nedovážíte zboží překračující osvobození od cla pro cestující.
Všechno zboží překračující osvobození od cla před opuštěním příletové haly nahlaste na přepážce „ZBOŽÍ, DEVIZY A TUZEMSKÉ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY K NAHLÁŠENÍ“ v červené chodbě.
Písemnému nahlášení podléhá dovoz ze zahraničí deviz a tuzemských platebních prostředků do výše 10 000 eur nebo ekvivalentu v jiné měně a také devizové zlato a platina nezávisle na hodnotě.
Dovoz omamných látek, předmětů zakázaných z hlediska etiky, ochrany životního prostředí, škodlivosti pro lidi, zvířata a rostliny a ohrožující bezpečnost a veřejný pořádek – je zakázán!
Porušení celního nebo devizového zákona má za následek trestní a daňovou odpovědnost.
Výše uvedené informace mají všeobecný charakter. Právní předpisy jsou uvedeny v normativních právních aktech zveřejněných ve sbírkách zákonů a polském věstníku, se kterými je povinen seznámit se každý cestující překračující hranice Polska.

Bezcelní obchody

V areálu Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzowicach fungují v odletové hale v Terminálu A a B bezcelní obchody, které nabízejí cestujícím v mezinárodní letecké dopravě opouštějícím území Polska zboží určené pouze pro vývoz.

Dovoz a vývoz hotovosti

Neexistují limity pro dovoz a vývoz hotovosti cestujícími. Avšak ti, kteří neradi platí kartou a vybírají hotovost, musí vědět, že v okamžiku překročení hranice jsou povinni nahlašovat písemně celním orgánům nebo orgánům pohraniční stráže provádějícím celní kontrolu skutečnost, že mají tuzemské nebo zahraniční platební prostředky ve výši 10 000 eur nebo ekvivalentu v jiné měně. Nahlašuje se také devizové zlato a devizová platina nezávisle na hodnotě.

Informace o zákazu dovozu potravin živočišného původu cestujícími v příručním zavazadle

Vzhledem k riziku zavlečení nemocí na území Evropské unie existují přísné směrnice pro dovoz některých výrobků živočišného původu na území EU. Tyto směrnice se nepoužívají pro převoz výrobků živočišného původu mezi 28 členskými státy EU nebo pro výrobky pocházející z Andory, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.
 
Na území Evropské unie je zakázáno dovážet v příručním zavazadle:
  • maso a masné výrobky (maso, uzeniny, zvířecí tuk, klobásy, masové konzervy, pečivo plněné masem nebo obsahující maso, těstoviny (pokud obsahují maso nebo mléko), omáčky, polévky atp.,
  • mléko a mléčné výrobky (mléko, jogurt, smetana, tvaroh, kefír, sýry, máslo, kondenzované mléko, zmrzliny atp.,
  • krmivo pro domácí zvířata obsahující maso nebo mléko (krmivo pro domácí zvířata, žvýkací pamlsky pro psy).
Podrobný seznam zboží, na které se vztahují zákazy a osvobození, je uveden v příloze I a II k nařízení Komise (ES) č. 206/2009.
 
Za nenahlášení takových výrobků může být zahájeno trestní a daňové řízení a uložena pokuta.
Reklama