Ekumenická kaple na Mezinárodním letišti Katowice byla otevřena v dubnu 2009. Nachází se v Terminálu B ve druhém patře ve veřejné zóně.

Kapli vysvětil dne 21. května 2009 biskup ordinář sosnowiecké diecéze Grzegorz Kaszak.

Otevírací doba kaple

 • Svaté mše jsou slouženy o nedělích a svátcích v době od 7.00 a 16.00 hod.
 • Vánoce
  • Půlnoční mše: 24.00 hod.
  • 1. svátek: 7.00 a 16.00 hod.
  • 2. svátek: 7.00 hod.
 • Popelcová středa: 7.00 a 16.00 hod.
 • neděle zmrtvýchvstání páně: 8.00 a 16.00 hod.
 • Velikonoční pondělí: 7.00 hod.
 • slavnost Božího těla: 7.00 hod.
 • Slavnost Všech svatých: 7.00 hod.
 • Sakramentář pokání a smíření: čtvrtek, 15.00–16.00 hod.
 • jsou možné také individuální služby pro skupiny a poutníky.

Vybavení kaple

 • literatura
 • Písmo svaté
 • modlitebníky
 • poezie – vícejazyčné verze.

Kontakt na kaplana

Kaplana můžete kontaktovat 24 hodin denně:

kapelania.katowiceairport@gmail.com
+48 601 955 754
nebo prostřednictvím službu konajícího koordinátora letiště
+48 602 232 183

Informace pro cestující kněze

Kněze, kteří chtějí sloužit svatou mši, prosíme, aby kontaktovali kněze kaplana nebo koordinátora terminálu.

Modlitba cestujících v letecké dopravě

Pane, Bože náš, „který kráčíš na křídlech větru“, jehož chválu hlásají nebesa, žehnáme Ti a oslavujeme ve všech Tvých dílech, protože ve Tvé nekonečné moudrosti jsi svěřil člověku úkol provádění velkých a krásných věcí.
Vyslyš Pane naši modlitbu, kterou vznášíme k Tobě s přímluvou Nesvatější Panny Marie.
Ať letadla, která křižují nebesa, šíří až na okraj země chválu Tvému jménu a lidem slouží k rychlejšímu splnění povinností.
Nechť s Tvým požehnáním piloti, mechanici a zaměstnanci všech letových složek rozvážně a pečlivě plní své povinnosti, aby cestující v letecké dopravě bez překážek a šťastně doletěli do určeného cíle.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Sv. Jan Pavel II., Loreto 08.09.1979

Reklama