V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR) informujeme, že:

 1. Správcem údajů je společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
 2. Účel zpracování osobních údajů: v souladu s přílohou 17 k úmluvě o mezinárodním civilním letectví, areál námi spravovaného letiště podléhá vizualizačnímu systému ("VSS"), který nám umožňuje zaznamenávat pohyb ze stanovených zón, oblastí, budov nebo místností v uzavřeném přijímacím systému za účelem dozoru a zvýšení bezpečnosti těchto zón, oblastí, objektů a místností. Systém zaznamenává postavu, vzhled osob, čísla registračních značek, značku vozidla.
 3. Příjemci osobních údajů: oprávnění zaměstnanci společnosti Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 4. Údaje jsou shromažďovány v souvislosti s právní povinností vyplývající z přílohy 17 k úmluvě o mezinárodním civilním letectví.
 5. Údaje jsou získávány automaticky a jejich získání je nutnou podmínkou, která umožňuje zdržovat se v areálu MPL Katowice.
 6. Doba uchovávání údajů: záznamy monitoringu odstraňujeme automaticky. Doba uchovávání nepřekračuje 3 měsíce od data jejich získání, ledaže existuje konkrétní důvod jejich zachování. Například orgán činný v trestním řízení nás může požádat o zachování nahrávek, které dokládají podezření na spáchání trestného činu nebo úraz.
 7. Můžete vnést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud správce údajů má v úmyslu je zpracovávat pro marketingové účely, nebo proti předávání osobních údajů jinému správci údajů.
 8. Profilování: netýká se.
 9. Úmysl předání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: netýká se.
 10. IInspektor ochrany údajů: paní Iwona Pańkowska-Furgalska, kontakt: rodo@gtl.com.pl
 11. Osoba, jíž se údaje týkají, má právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

Data vizuálního monitoringu nelze opravovat z technického hlediska a nepodléhají nároku na získání kopie – může to porušovat práva a svobodu jiných osob, které jsou na záznamu.