O fondech

Informace o fondech Evropské unie, které využívá společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, provozující letiště Katowice Airport

Unijní program TEN-T

polish_tentea_logo.gif (4 KB)

Fond TEN-T je pomocný fond Evropské unie v oblasti dopravy určený všem členským státům EU. O dotaci z fondů TEN-T se mohou ucházet státní a soukromé subjekty působící v oblasti veřejných služeb a také veřejno-soukromá partnerství.

Prostředky z rozpočtu TEN-T jsou určeny pro projekty společného zájmu, které:

  • přispějí k rovnovážnému rozvoji dopravní sítě na území celého Společenství,
  • zajistí soudržnost a interoperabilitu transevropské dopravní sítě a přístup k ní, integrují všechny druhy dopravy,
  • přispějí i ochraně životního prostředí a zvýšení bezpečnostních standardů.

Fond soudržnosti

fundusz-spojnosci.gif (8 KB)

Fond soudržnosti je nástrojem strukturální politiky Evropské unie, ale nepatří se do strukturálních fondů. Pomoc z Fondu soudržnosti má národní dosah, a nikoli regionální jako v případě strukturálních fondů. Nadřazeným cílem fondu je posilování hospodářské a sociální soudržnosti EU formou financování velkých projektů, které tvoří soudržný celek v rámci ochrany životního prostředí a dopravní infrastruktury.

Fond soudržnosti podporuje projekty pro ochranu životního prostředí a dopravní infrastruktury v hodnotě překračující 10 mil. eur. Předpokladem pro realizaci projektů Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí je přizpůsobení stávajících objektů evropským normám a také výstavba nových objektů, které zlepšují stav životního prostředí.

Reklama