Spolupráce s leteckými společnostmi

Sdělení letecké společnosti svých požadavků velmi usnadňuje cestování

Bylo by vhodné oznámit letecké společnosti přesné datum a číslo letu, se kterým budete cestovat. Přestože nebudete potřebovat pomoc, samotný fakt, že letecká společnost bude připravena na Vaše potřeby během cesty Vám velmi usnadní den odletu.

48 hodin předem je přijaté minimum času, které letecká společnost potřebuje.

Je nutno předem oznámit letecké společnosti, zda budete potřebovat invalidní vozík na palubě letadla nebo akumulátor Vašeho vozíku může být označen jako nebezpečný předmět.

Abychom předešli problémům během dne odletu, je důležité, aby minimum 48 hodin před plánovaným odletem jste informovali leteckou společnost, zda budete potřebovat lékařský kyslík, elektrické napájení do respirátoru nebo jakoukoli pomoc a přizpůsobení letadla v případě cestování na nosítkách.

Často tyto služby jsou platné. Jakékoli dodatečné náklady by však měly být nediskriminující a zcela v přijatelných finančních mezích.

Pokud letecká společnost neobdrží dřívější informaci, není povinna Vám poskytnout dodatečné služby pro postižené občany. Nikdy si nemyslete, že veškeré Vaše požadavky a potřeby budou splněny a zrealizovány přímo na místě v den Vašeho odletu. Vždy vše pečlivě naplánujte předem.

Může dojít i k takové neočekávané situaci, kdy letecká společnost nebude schopna Vám poskytnout již dříve dohodnuté služby. Především se jedná o takové situace, kdy z bezpečnostních důvodů muselo být na poslední chvíli letadlo změněno na jiné.

Všechna nová velkokapacitní letadla mají povinnost mít přizpůsobené toalety pro postižené. Přizpůsobené postiženým budou také toalety ve zbylých starších velkokapacitních letadlech, a to postupně v průběhu jejich renovace.

Reklama