Odbavení

Nejdůležitější informace o odbavení na přepážce pro cestující a zavazadla (check-in) na letišti Katowice Airport

Doba odbavení

Cestující jsou povinny přihlásit se k osobnímu odbavení a odbavení zavazadel minimálně s předstihem uvedeném na letence. Doba přihlášení se k osobnímu odbavení a odbavení zavazadel činí:

  • 120 minut před odletem – pro cestující na mezinárodních linkách
  • 60 minut před odletem - pro cestující na vnitrostátních linkách.

Požívání alkoholu a omamných látek

Z bezpečnostních důvodů může personál obsluhy odmítnout vpustit na palubu osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Lékařská doporučení

I přes snahu posádky se na palubě letadla mohou projevit obtížné cestovní podmínky. Například kvůli nízké vlhkosti ovzduší v kabině můžete mít pocit napnutí kůže na obličeji, nepříjemný pocit vysušení sliznic nosu, krku, očí. Změna tlaku může vyvolat bolestí hlavy, uší. Přetížení může být příčinou závratí, nevolnosti, žaludečních potíží.

Doporučujeme:

  • Na cestu letadlem mít na sobě volné oblečení a obuv
  • Pít větší množství vody a džusů za letu, omezit alkohol, který způsobuje dehydrataci organizmu
  • Nekouřit tabák, protože nikotin má negativní vliv na srážlivost krve
  • Abyste zabránili nevolnosti, nejezte před letem velké množství jídla
  • Pokud budete mít závrať, soustřeďte zrak na nepohyblivém předmětu
  • Pokud se chcete zbavit pocitu zalehlých uší, musíte cucat tvrdý bonbon nebo zívat
  • Preventivně provést několik jednoduchých činnosti, např. namazat si obličej hydratačním krémem, použít nosní inhalátor. Pro osoby užívající kontaktní čočky bude lepší, pokud si je sundají a místo nich si vezmou brýle nebo si zakapou oči „umělými slzami“. To vše způsobí, že se budete cítit lépe a cesta bude pohodlnější
  • Při sezení v křesle se vyhýbejte překládání nohy přes nohu, aby v žilách nevznikly sraženiny. Občas proveďte relaxační cvičení a změňte polohu.
Reklama