Zrealizované projekty

Seznam investičních a nákupních projektů zrealizovaných společností Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, provozující letiště Katowice Airport, spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie

Sanace bývalé vojenské palivové základny na mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích

Sanace bývalé vojenské palivové základny na mezinárodním letišti Katovice v Pyrzovicích

Hodnota úkolu: 5 769 500,89 PLN
Prostředky Vojvodského fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství (WFOŚiGW): 5 130 000,00 PLN

Účelem úkolu je provedení sanace v souvislosti s objevem historické kontaminace zemského povrchu v areálu bývalé vojenské palivové základny nacházející se na jihovýchodní hranici mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích.

Analýza dlouhodobého rozvoje Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach

Analýza dlouhodobého rozvoje Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach

Dne 24. listopadu 2008 Evropská komise schválila rozhodnutí č. K(2008)6965 o udělení dotace z rozpočtu TEN-T pro projekt: „Analýza dlouhodobého rozvoje Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach“, č. 2007-PL-92105-S. Dne 24. září 2010 Evropská komise schválila rozhodnutí č. K(2010)6694 měnící předchozí rozhodnutí.

Dne 24. března 2009 byla uzavřena Prováděcí dohoda mezi ministrem infrastruktury (Řídicí instituce pro program TEN-T) a společností Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, stanovující práva a povinnosti řídicího orgánu a beneficienta v rozsahu realizace a řízení projektu a ve vztahu k vyúčtování dotace Společenství poskytnuté na jeho realizaci.

Cílem projektu byla příprava analýz spojených s dlouhodobým rozvojem Mezinárodního letiště "Katowice" v Pyrzowicach a představení celkového plánu rozvoje letiště. Realizace projektu přispěla k zahájení aktivit, které budou mít vliv na dosažení větší propustnosti letiště v rámci odbavení cestujících při zvýšené úrovni ochrany. Realizace projektu posílila status letiště, jak v tuzemském, tak i mezinárodním měřítku.

Odhadované celkové náklady projektu činily 0,84 mil. eur. Mezinárodní letiště "Katowice" v Pyrzowicach získalo nenávratnou dotaci z rozpočtu TEN-T ve výši 0,34 mil. eur na následující projektové práce a studie budoucích investic:

 • příprava celkového plánu pro Mezinárodní letiště "Katowice"
 • analýzy týkající se rozšíření infrastruktury, zahrnující do svého rozsahu:
 • plán a projekt odbavovací plochy pro letadla v nebezpečí společně s přípravou dokumentace odbavovací plochy (stanoviště) pro odledňování letadel,
 • plán modernizace odvodňovacího systému na letišti,
 • plán a projekt hasičské pozorovací věže společně s koordinačním centrem,
 • plán a projekt nových technických kanálů a hlídkových silnic,
 • plán a projekt nového technického hangáru,
 • projekt systému zeměpisných informací (SZI) týkající se kontroly stavu vzletové dráhy,
  a interní audit Projektu.

Bezpečnost a ochrana letecké dopravy

Bezpečnost a ochrana letecké dopravy

Priorita VIII: Bezpečnost dopravy a tuzemské dopravní sítě
AKTIVITA: 8.4. Bezpečnost a ochrana letecké dopravy

Hlavním cílem priority je zlepšení stavu bezpečnosti a komunikační dostupnosti Polska a tuzemských meziregionálních spojů, které nepatří do sítě TEN-T, a vybraných úseků silnic zahrnutých do této sítě. Podrobnými cíli priority je zlepšení stavu bezpečnosti v silniční dopravě, zlepšení stavu celostátních silnic, které nepatří do sítě TEN-T, a vybraných silničních úseků zahrnutých do této sítě, zlepšení řízení provozu, zlepšení stavu bezpečnosti v letecké dopravě.

Společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. podepsala dne 08.12.2009 s Unijním centrem pro dopravní projekty smlouvu o dofinancování realizace projektu s názvem „Nákup speciálních vozidel pro zlepšení bezpečnosti na letišti MPL Katowice“. Projekt zahrnoval nákup:

 • Letištního hasičského a záchranářského vozidla 4x4 pro okamžitý zásah,
 • Letištního těžkého hasičského a záchranářského vozidla 6x6,
 • Letištního posypového a postřikovacího vozidla pro odledňování provozních ploch,
 • Letištního zametače pro letní údržbu.

Celkové náklady projektu činily 10.028.725,98 zl (včetně DPH). Dofinancování z unijních prostředků v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 % uznatelných nákladů činilo – 7.083.683,51 zl. Cílem realizace projektu bylo zvýšení úrovně bezpečnosti letiště a pohotovosti složek zodpovědných za udržení provozní zóny, technických cest, manipulačních ploch a také přizpůsobení standardům vyplývajícím ze závazných právních, národních a unijních předpisů.

Letiště v Katovicích – modernizace a rozšíření letištní infrastruktury

Letiště v Katovicích – modernizace a rozšíření letištní infrastruktury

Projekt obsahoval dva úkoly:

 • Rozšíření odbavovací plochy č. 1 ve východním směru společně s modernizací pojezdové dráhy E1, E2 a D.
  Úkol byl ukončen v červnu 2013. V rámci této investice vzniklo celkem 15 ha nové letištní plochy. Na nové odbavovací ploše s povrchem 110 tis. m² může stát najednou třináct letadel se středním doletem: 10 letadel s kódem C (např. Airbus 320) a 3 s kódem D (Boeing 757) nebo zaměnitelně 7 letadel s kódem C a 5 s kódem D. V rámci investice byly zmodernizovány pojezdové dráhy E1, E2 a D, kde vzniklo 39 tis. m² nových letištních povrchů. Tímto byly výše uvedené pojezdové dráhy přizpůsobeny obsluze letadel se širokým trupem s referenčním kódem E (např. Boeing 747 "Jumbo Jet").
 • Výstavbu nové vzletové dráhy společně s nezbytnou infrastrukturou.
  Realizace úkolu byla zahájena v prosinci roku 2012. Vzletová dráha byla provozně předána k užívání 28. května 2015. Nová dráha je dlouhá 3200 metrů a široká 45 metrů. Povrch nové vzletové dráhy společně se systémem hlavních pojezdových drah L, N, R a S činí 208,5 tis. m². Nová vzletová dráha je vybavena novým světelným a rádiovým navigačním zařízením, které umožňuje řídit letový provoz v CAT II čili při viditelnosti podél vzletové dráhy do 300 m a v tzv. rozhodné výšce pod 60 m, ale ne nižší než 30 m. U vzletové dráhy byla nainstalována také zařízení METEO systému, včetně mj. systému ICE ALERT, který indikuje náledí na povrchu.

Více informací o Operačním programu Infrastruktura a životní prostředí můžete najít na adrese:
www.pois.gov.pl

Rozšíření infrastruktury za účelem zvýšení provozní kapacity letiště MPL Katowice

Rozšíření infrastruktury za účelem zvýšení provozní kapacity letiště MPL Katowice

Projekt spolufinancován z Operačního programu Infrastruktura a životní prostředí, který zahrnuje významné investice, realizované v nejdůležitějších ekonomických sektorech, které mají klíčový význam pro rozvoj Polska. Hodnota projektu činila 148 052 094 zl. Výše dofinancování činila 50 % uznatelných nákladů investice čili 57 381 259 zl.

Úkoly zrealizované v rámci projektu „Rozšíření infrastruktury za účelem zvýšení provozní kapacity letiště MPL KatowiceL tvoří:

 • Modernizace stávajícího hangáru
 • Výstavba nového hangáru
 • Uspořádání vodního a odpadového hospodářství I. etapa – modernizace odvodňovacího systému letiště
 • Výstavba nové základny CARGO – I. etapa (výstavba odbavovací plochy nákladů společně s pojezdovou dráhou E0)
 • Výstavba příletového terminálu
 • Uspořádání vodního a odpadového hospodářství – II. etapa – výstavba stanoviště pro odledňování letadel

Více informací o Operačním programu Infrastruktura a životní prostředí můžete najít na adrese:
www.pois.gov.pl

Reklama