V souvislosti s přestavbou a rozšířením pasažérského terminálu B byly uzavřeny všechny vchody do objektu ze strany od parkoviště.  Vstup do pasažérského terminálu B bude možný pouze přes sousedící pasažérský terminál A.

Před terminálem B se bude nacházet zázemí stavby, což je spojeno se zrušením 120 parkovacích míst. V důsledku toho byly vytvořeny dvě nové zóny pro rychlé nasedání a vysedání. Jedna se nachází před pasažérským terminálem A a druhá před terminálem C. Náhradou za parkovací místa před terminálem B zrušená po dobu přestavby bude zpřístupněno 660 místv nové západní části parkoviště P1.

Ke značným změnám dojde také v terminálu B. Ve veřejné hale byla zavřena všechna stravovací zařízení a v odletové hale terminálu B je k dispozici odbavených cestujících mobilní stánek, kde lze zakoupit teplá jídla a nápoje a také chlebíčky a cukrovinky. Pro veřejnost byla také uzavřena vyhlídková terasa. Za účelem zlepšení pohodlí cestujících čekajících na let bude plocha terasy propojena s odletovou halou v rámci rozšíření terminálu B. Po dokončení přestavby v areálu letiště Katowice Airport vyhlídková terasa přestane existovat.

V souvislosti s plánovaným rozšířením za účelem zvětšení plochy pasažérského terminálu B se dočasně zmenšila v něm nacházející se odletová hala. V této investiční etapě se větší změny neplánují v přízemí veřejné haly. Harmonogram předpokládá, že do srpna roku 2020 tam budou fungovat všechny přepážky pro odbavení cestujících a zavazadel a zóna bezpečnostní kontroly.

Omlouváme se za veškeré vzniklé nepohodlí.

Díky přestavbě a rozšíření pasažérského terminálu B:

  • Plocha objektu se zvýší o 40% na 17,2 tis. m².
  • Objekt získá moderní vzhled inspirovaný terminály A a C.
  • Díky podlažím bude zóna pro odbavení cestujících a zavazadel oddělená od zóny bezpečnostní kontroly.
  • Počet přepážek pro odbavení cestujících a zavazadel se zvýší z 18 na 28.
  • Počet stanovišť pro bezpečnostní kontrolu se zvýší ze 6 na 8.
  • Vzniknou tři nová vnitřní schodiště, která budou spojena s terminálem mosty, díky čemuž se počet turniketů pro nástup do letadla zvýší z 10 na 16.
  • Propustnost pasažérského terminálu B se zvýší ze 2 mil. na 4 mil. cestujících za rok.

Hlavním dodavatelem je firma „Promus Ruda Śląska“ Sp. z o.o. Investiční náklady činí 77,4 mil. zl bez DPH. Ukončení stavby je naplánováno nejpozději na konec první poloviny roku 2021.