Od středy 10. července letošního roku na letišti Katowice Airport začne fungovat nový, automatický bezobslužný výjezdový platební terminál z parkoviště P1, který se nachází před pasažérskými terminály.

Upozornění! Za používání parkovací plochy před pasažérskými terminály na letišti Katowice Airport budete moci zaplatit od 10. července letošního roku POUZE v platebních automatech nebo bezkontaktně (ve výši 50 zl) přímo na výjezdech. Po zaplacení lístku v platebním automatu máte na výjezd z parkoviště 25 minut. Na výjezdu naskenuje výjezdový terminál registrační značku a otevře automaticky závoru. V případě chybného načtení použijte parkovací lístek.

pdf Schéma umístění nového výjezdu a platebních automatů Stáhnout

Faktury
Fakturu za parkovací služby si můžete vyzvednout v kanceláři obsluhy parkoviště, která se nachází u výjezdové zóny.

Osoby se zdravotním postižením
Klienti, kteří se prokazují platnou „parkovací kartou pro osoby se zdravotním postižením“, jsou v délce 30 minut od okamžiku vjezdu na parkoviště P1 osvobozeni od poplatku za používání parkovací plochy. Po uplynutí uvedené doby zaplatí poplatek podle ceníku. Osvobození od poplatku je třeba nahlásit obsluze parkoviště nebo informačnímu centru v pasažérském terminálu A.