Společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA představila investiční program Katowice Airport na léta 2024–2028. Plán zahrnuje rozšíření všech letištních zón, tj. pasažérské, servisní pro údržbu letadel a cargo. Kromě toho GTL SA plánuje rozvinout čtvrtou oblast činnosti v podobě překládkového uzlu zboží a paliv založeného na železniční vlečce. Největším a nejdražším projektem v plánovaném investičním programu na léta 2024–2028 je výstavba hlavního pasažérského terminálu.

Nejdůležitějšími investicemi naplánovanými v rámci programu rozšíření infrastruktury letiště Katowice Airport 2024–2028 jsou:

  • Hlavní pasažérský terminál s plochou 49 tis. m². Objekt bude vybaven rukávy a propojen tunelem s vlakovou stanicí „Pyrzowice Lotnisko“.
  • Nový silniční systém před hlavním terminálem se zónou kiss & fly.
  • Multimodální přestupní uzel.
  • Rozšíření plošných parkovišť, výstavba vícepodlažního parkoviště.
  • Multimodální překládkový uzel zboží a paliv založený na železniční vlečce.
  • Čtvrtý hangár pro technickou údržbu letadel.
  • Druhý nákladní terminál.
  • Nová zbrojnice letištní hasičské záchranné služby a nové zázemí pro oddělení dopravy a provozu letiště.

Celkové odhadované náklady investičního programu Katowice Airport 2024–2028 činí asi 1,5 mld zl, z toho asi 950 mil. zl tvoří náklady na výstavbu hlavního pasažérského terminálu. Společnost GTL SA plánuje financovat projekt z vlastních prostředků, komerčního úvěru a navýšení kapitálu a dotací z Evropské unie.

Reklama