Na letišti Katowice Airport byla zahájena realizace investice, v jejímž rámci se zazelená terén před terminály pro cestující a na parkovišti P1. Místo zpevněných ploch se objeví dešťové zahrady a louky a před terminálem C vznikne zelená stěna z popínavých rostlin. Toto opatření bude mít kladný vliv mimo jiné na kvalitu ovzduší, což se následně promítne do zvýšeného pohodlí pro cestující zdržující se v areálu letiště.

2023.10.31_archiclima_01.jpg (1.25 MB)

Investice zaměřená na zvýšení biodiverzity na letišti Katowice Airport je realizována v rámci projektu LIFE Archiclima. Záměr je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu LIFE a Národního fondu pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství.

Za realizaci investice odpovídá konsorcium Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Investeko SA, Investeko Serwis a Evropské fórum ekologické odpovědnosti. Generálním dodavatelem projektu je společnost Probuild Services z Myszkowa a dodavatelem odpovědným za zeleň je společnost Calla.

Reklama