Na letišti Katowice Airport vzniká multimodální překládkový uzel zboží a pohonných hmot založený na železniční vlečce. Projekt získal financování Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 2021–2027 Military Mobility.

V rámci projektu bude vybudována železniční vlečka spojující letiště v Pyrzowicach s Centrální železniční magistrálou prostřednictvím železniční trati č. 182 Zawiercie–Tarnowskie Góry.

Srdcem investice bude železniční vykládací fronta pro nakládku a vykládku zboží a pohonných hmot, ke které budou přiléhat tři cisterny o objemu 1000 m³ a vykládací stanice cisteren. V části uzlu umístěné v uzavřené zóně letiště vzniknou čerpací stanice pro letištní cisterny.

V současné době, tedy v srpnu 2023, se dokončují práce spojené s přípravou projektu železniční vlečky. Další fází investice bude vypsání výběrového řízení na výběr dodavatele.

Celkový rozpočet projektu je odhadován na 95,5 milionu zl, z toho až 50 % způsobilých nákladů bude tvořit dotace z Evropské unie v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 2021–2027 Military Mobility. Podle harmonogramu by měl být projekt dokončen v červnu 2026.

pasek-unijny-en.jpg (22 KB)

Reklama