5. srpna 2021 byl na letišti Katowice Airport po rozšíření a přestavbě opět uveden do provozu letištní terminál B. Investice byla zahájena v září 2019, práce byly dokončeny ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Nejdůležitější změny provedené v rámci investice:

  • Zvětšení plochy terminálu B o 40% z 12.200 m2 na 17.200 m2.
  • Úrovňové oddělení prostoru pro odbavení cestujících a zavazadel od prostoru pro bezpečnostní kontrolu. Díky tomu byl navýšen počet stanovišť pro odbavení cestujících a zavazadel z 18 na 28.
  • Byla rozšířena odletová hala, která je nyní třípatrová. Z 10 na 16 byl navýšen počet nástupních bran.
  • Nové „srdce” terminálu B, tedy systém přepravy, bezpečnostní kontroly a třídění zapsaných zavazadel. Bylo vybaveno dvěma nejnovějšími zařízeními pro bezpečnostní kontrolu (tomografy), díky kterým lze podrobně zobrazit trojrozměrný obraz obsahu skenovaných zavazadel. V novém zavazadlovém prostoru se nachází také podnosový třídič (76 podnosů) s naklápěcím systémem a 12 skluzů pro zavazadla. Kapacita systému je 1 885 kusů zavazadel za hodinu.
  • Navýšení kapacity letištního terminálu B ze 2 na 4 miliony cestujících ročně. Provedená investice přispěla také k značnému zvýšení kapacity celé letištní infrastruktury, která se skládá z terminálů pro cestující A (odlety do zemí mimo schengenský prostor), B (odlety do zemí schengenského prostoru) a C (přílety ze zemí schengenského prostoru a ze zemí mimo schengenský prostor). Po dokončení investice vzrostla z 6 milionů na 8 milionů cestujících ročně. Zvýšila se také plocha všech letištních terminálů z 29.000 m2 na 34.000 m2.