Основною метою компанії Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. як управляючого Міжнародним аеропортом Катовіце є розвиток нашого Аеропорту та забезпечення високого стандарту послуг.

Цієї мети ми досягаємо через розбудову інфраструктури, залучення освічених кадрів та використання сучасних технологій при збереженні головного принципу, а саме – забезпечення практично можливого та прийнятного рівня безпеки, що відповідає державним та міжнародним стандартам.

Ми зобов'язуємося безперервно підвищувати рівень безпеки.

Спільнота аеропорту зобов'язується сприяти своїми діями дотриманню та підвищенню стандартів безпеки. Персонал аеропорту, користувачі та підрядники підтримують впровадження та розвиток політики безпеки у Міжнародному аеропорту Катовіце.

Правління, керівні особи та всі працівники несуть відповідальність за реалізацію задач щодо безпеки та за забезпечення дотримання та застосування усіх обов’язкових стандартів безпеки. Безпеку авіаційних операцій ми розглядаємо на одному рівні з комерційним інтересом компанії, зробивши її пріоритетною метою ринкової та організаційної стратегії.

Згідно з діючим законодавством, про авіаційні випадки та обставини, котрі мали або могли мати вплив на безпеку польоту, необхідно повідомляти у визначений час. Ми закликаємо повідомляти про інші справи, пов'язані з безпекою. Метою повідомлення про справи, пов'язані з безпекою, а також їх внутрішнього розслідування, є підвищення рівня безпеки.

З метою утримання ризику, що загрожує безпеці, на прийнятному рівні при зростаючому рівні активності, ми використовуємо:

 • Застосування методів управління ризиком, що ґрунтуються на наукових дослідженнях, досвіді та найкращих практиках.
 • Дотримання відповідних структурних організаційних принципів, що передбачають обов'язки, компетенції та відповідальність у сфері безпеки на кожному рівні організації, при повному залучення правління до управління безпекою.
 • Корпоративну культуру безпеки, що враховує безпечні практики, яка заохочує до повідомлення про питання, пов'язані з безпекою, а також до активного управління безпекою, приділяючи таку саму увагу результатам, як і у випадку фінансового управління.
 • Ефективне впровадження стандартних операційних процедур разом з використанням контрольних списків та наданням інструкцій та інформації.
 • Запровадження ефективних дій корекційного характеру з метою ліквідації або обмеження загроз та мінімізації ризику.
 • Введення нових ініціатив, що можуть посприяти підвищенню рівня безпеки.
 • Не застосування стягнень (культура справедливості) з метою заохочення до ефективного повідомлення про інциденти та загрози.
 • Систему збору, аналізу та обміну даними, пов'язаними з безпекою, що походять з операційної діяльності.
 • Компетентне дослідження аварій, нещасних випадків та інцидентів, ідентифікація системних недоліків в сфері безпеки (замість зосередження на звинуваченнях у результатах таких недоліків). Інтеграція підготовки в сфері безпеки (разом з людським фактором) для операційного персоналу та забезпечення мотивації, компетенції і свідомості безпеки всіх працівників. Обмін набутим досвідом у сфері безпеки та найкращими практиками через активний обмін інформацією щодо безпеки з іншими організаціями.
 • Забезпечення відповідного рівня свідомості безпеки і нагляду за зовнішніми суб'єктами, що надають послуги на території Аеропорту Катовіце.
 • Систематичний нагляд за безпекою та контроль дій з метою оцінки реалізації припущень у сфері безпеки або ліквідації проблемних моментів, що можуть з'явитися.
  Не допускаються умисні дії, які підривають безпеку, та грубо недбалі дії (коли вплив певних дій можна було передбачити).

Не слід застосовувати стягнення, коли помилкові дії та рішення є результатом відсутності перепідготовки або досвіду, або в разі добровільного повідомлення, проте кожен випадок буде проаналізований індивідуально.

Політика безпеки GTL S.A. підлягає актуалізації в залежності від результатів вжитих заходів та поточних тенденцій в галузі безпеки цивільної авіації.

Як управляючий аеропортом Катовіце-Пижовіце, ми докладаємо належних зусиль та дбайливості і залучаємо необхідні засоби до забезпечення якомога вищого рівня безпеки аеропорту з користю для наших клієнтів і контрагентів.

Управляючий аеропортом Катовіце-Пижовіце гарантує, що система управління якістю та контроль дотримання вимог виконує дії, пов'язані з наданням даних і авіаційної інформації з метою задоволення потреб різних користувачів.

Реклама