Права пасажира

Перелік прав пасажирів у авіатранспорті у разі затримки або скасування рейсу

Від 17 лютого 2005 року в Європейському союзі зобов’язують нові положення, що значно зміцнюють права пасажирів авіаліній. Положення стосуються регулярних і чартерних льотів, вітчизняних і міжнародних, що обслуговуються усіма лініями, одинаково, так називаних, дешевих перевізників, як і пропонуючих повне обслуговування.

Авіалінії, що обслуговують даний літ, зобов’язані до перевозу пасажира разом з багажом а також додержуватися прав пасажира.

Відмова прийняття на борт і анулювання рейсів

У випадку порушення перевізником наведених нижче положень ви маєте право – після закінчення процедури розгляду скарги перевізником – подати скаргу Омбудсмену з захисту прав пасажирів та/або вимагати дотримання своїх прав у судовому порядку.

В разі відмови прийняття пасажира на борт літака або анулювання рейсу авіаційний перевізник має обов’язок запропонування пасажиру фінансової компенсації та допомоги. Права ці зобов’язують в разі всіх льотів, разом з чартерними перельотами, за умови, що пасажир зголосився в відповідньому часі до квитково-багажного відправлення

 • з аеропортів в ЄС чи
 • в аеропорт на території ЄС з країни поза ЄС, але обслуговуваного перевізником з ЄС.

Відмова прийняття пасажира на борт літака

Якщо до відправлення зголоситься більша кількість пасажирів на даний літ, ніж виносить кількість місць в літаку, перевізник повинен спочатку знайти охочих осіб, які за встановлену компенсацію готові відступити місця пасажиром, які також запланували подорож даним рейсом. Перевізник є зобов’язаний запропонувати таким пасажиром повернення заплаченої перевізної оплати (разом з безкоштовним перельотом, в міру необхідності, до порту, в якому подорож розпочато) чи альтернативного рейсу до доцільного порту подорожі.

Якщо пасажир не зголоситься на добровольця, тоді перевізник є зобов’язаний запропонувати йому грошову компенсацію розміром:

 • 250 євро для льотів на трасах довжиною 1500 км чи коротших
 • 400 євро для льотів на трасах, які перевищують 1500 км на території ЄС та для інших льотів між 1500 до 3500 км
 • 600 євро для льотів на трасах, які перевищують3500 км поза територією ЄС.

Якщо запізнення в льоті до доцільногомісця є відповідно менше ніж 2, 3 чи 4 години, крмпенсація може бути зменшена на 50%.

Перевізних має також обов’язок:

 • повернення заплаченої перевізної оплати ( залежно від потреби разом з безкоштовним перельотом, до порту, в якому подорож розпочато) чи запропонування альтернативного рейсу до доцільного порту подорожі;
 • забезпечення, в залежності від потреби, харчування та місця в гостинниці (разом з транспортом) а також свідчень (на приклад, телефонний зв’язок, факс і т.п.).

Анулювання рейсів

В разі анулювання рейсу пасажир має право отримати від перевізника:

 • повернення заплаченої перевізної оплати ( залежно від потреби разом з безкоштовним перельотом, до порту, в якому подорож розпочато) чи запропонування альтернативного рейсу до доцільного порту подорожі;
 • харчуванняння та перебування в гостинниці залежно від потреби (разом з транспортом) та свідчення (на приклад, телефонний зв’язок, факс і т.п.).

Перевізник є зобов’язаний на протязі 7 днів повернути перевізну оплату готівкою, за допомогою банківського переказу чи чеку, чи за письмовою згодою пасажира переказати йому voucher до використання при наступній подорожі.

В разі відмовлення пасажиру бкдь-якого з вищезгаданих прав, слід негайно скласти скаргу у перевізника.

Значні спізнення

У випадку порушення авіаперевізником положень щодо затримки рейсів, ви маєте право – після закінчення процедури розгляду скарги перевізником – подати скаргу Омбудсмену з захисту прав пасажирів та/або вимагати дотримання своїх прав у судовому порядку.

Миттєва допомога

Якщо пасажир зголосився в відповідньому часі до квитково-багажного відправлення:

 • з аеропортів в ЄС чи;
 • в аеропорт на території ЄС з країни поза ЄС, але обслуговуваного перевізником з ЄС;

та якщо перевізник даного льоту передбачає, що виступлять спізнення

 • 2 години чи більше на трасах довжиною 1500 км чи коротших;
 • 3 години чи більше для льотів на трасах, які перевищують 1500 км на території ЄС та для інших льотів між 1500 до 3500 км;
 • 4 години чи більше для льотів на трасах, які перевищують 3500 км поза ЄС,

авіаційний перевізник є зобов’язаний запевнити, залежно від потреби, харчуванняння та перебування в гостинниці (разом з транспортом) та свідчення (на приклад, телефонний зв’язок, факс і т.п.).

В разі, коли обслуговуючий авіаційний перевізник ма обгрунтовані причини, щоб передбачати, що політ буде спізнений в відношенні до планового старту принаймні на 5 годин, він повинен запропонувати пасажиром вибір між:

 • поверненням належності за цілу подорож, що не відбулася;
 • поверненням належності за частину чи частини подорожі, що не відбулася;
 • поверненням належності за частину чи частини подорожі, що вже відбулася, якщо політ не служить вже будь-якій меті, пов’язаній з первинним планом подорожі пасажира;
 • поверненням належності за частину чи частини подорожі, що вже відбулася, якщо політ не служить вже будь-якій меті, пов’язаній з первинним планом подорожі пасажира разом, якщо то є відповідне, зі зворотним льотом до першого місця відльоту, в якнайшвидший можливий термін.

В разі відмови пасажиру в будь-якому з вищезгаданих прав, належить негайно скласти скаргу у перевізника.

Багаж

Про втрату або пошкодження багажу необхідно негайно повідомити в аеропорту у Відділ рекламацій щодо багажу, що відповідає за даного авіаперевізника. Відділ рекламацій щодо багажу розташований в залі прибуття, неподалік зони видачі багажу. Якщо повідомлення про пошкодження багажу не буде складено безпосередньо після прибуття, пасажир має 7 днів для відправлення рекламації авіакомпанії, а у разі затримки багажу термін продовжується до 21 дня.

Якщо багаж пасажира не був доставлений до аеропорту призначення, пасажир може вимагати відшкодування вартості втрачених речей (деталі наведені у регламентах авіаперевізників) та відшкодування вартості предметів першої необхідності, придбаних під час очікування багажу. Підставою включення цих витрат у суму відшкодування є наявність усіх документів, що підтверджують їх придбання.

Відповідно до регламенту, авіаперевізник повинен відповісти на скаргу протягом 30 днів.

Перевізник несе відповідальність за багаж з моменту його передачі пасажиром авіакомпанії до моменту отримання багажу у зоні видачі багажу.

Пошкодення тіла чи смерть в випадку

Пасажир має право виступити про відшкодування за пошкодження тіла чи смерть внаслідок випадку під час льоту, який обслуговує перевізник з Європейського союзу, до будь-якого аеропорту на світі. Пасажир має право до авансу для покриття негайних фінансових потреб. Якщо перевізник ухиляється від відповідальності за понесені пасажиром шкоди, пасажир може доходити своїх претензій через суд.

Пасажир може внести претензію про відшкодування проти перевізникові, з яким підписав договір чи проти перевізникові, який обслуговує даний політ, якщо це не є той самий перевізник.

Зорганізовані поїздки

В разі порушення положень, що стосуються зорганізованих поїздок, Ви можете доходити своїх прав через суд. Пасажир може внести претензію про відшкодування проти організаторам поїздки за невиконання послуг, що передбачалися договором, укладеним в одній з країн Європейського союзу, незважаючи на доцільне місце подорожі. Ці права зобов’язують в разі незабезпечення відповідного перельоту, передбаченого договором, укладеним між організатором поїздки і пасажиром. Крім того, якщо організатор не виконає договору в відношенні до значної частини зорганізованої поїздки, є він зобов’язаний забезпечити альтернвтивні свідчення, разом з перевозом, без додаткових коштів для учасника поїздки.

Реклама