Silesia Airport

Журнал Міжнародного Аеропорту Катовиці

Silesia Airport

Охорона середовища

Еко-аеропорт

Щораз більше число пасажирів і авіаційних операцій спричиняє зріст очікувань щодо порту, зв’язаних із тим, щоб справитися з вимогами охорони навколишнього середовища. Охорона середовища в аеропорту є незвичайно важким, дорогим і трудомісткім завданням. Спричиняється то специфікою дії аеропорту, який формує можливість наявності різного виду загроз для навколишнього середовища, на приклад, з уваги на емісію шуму, емісію забруднень до повітря, загрози пов’язані з забрудненням грунтової води, а також з відходоми, які утворюються на його території.Окрему справу становлять аварійні а також кризисні ситуації, які можуть мати місце в аеропорту, наслідком яких може бути забруднення навколишнього середовища.

Із згаданих загроз на сьогоднішній день найбільш відчувальним є вплив, пов’язаний з емісією шуму. Є він інтегрально зв’язаний із специфікою послуг, що свідчаться авіалініями, і не можна його виключити, хоч можна зменшити його шкідливий вплив на оточення. Одним з елементів таких дій є визначення навколо аеропорту зони обмеженого користування.Актуально тривають роботи над визначенням такої зони навколо Міжнародного Аеропорту Катовиці.

З метою кращого ведення контролю над цією зоною а також об’єктами, що знаходяться на її території, опрацьовано базу даних GIS (Система Географічної Інформації), яка є унікальним рішенням в масштабі країни. В останніх роках Верхньосілезьке Авіаційне Товариство А.Т. виконало ряд дій, пов’язаних з проекологічними інвестиціями, в склад яких входила між іншим, будова та введення в дію нової механічно-біологічної очищувальної станції а також будова установки сепараторів нафтопохідних речовин.

Початі Верхньосілезьким Авіаційним Товариством А.Т. дії знайшли визнання Європейського Форуму Екологічної Відповідальності, який діє під почесним патронатом Міністерства Середовища. Ефектом цього було признання Верхньосілезькому Авіаційному Товариству А.Т. в 2008 році сертифікату „Фірма Близька Середовищу 2007”.

Товариство, яке управляє Міжнародним Аеропортом Катовиці, не затримується в своїх діях, що мають на меті розбудову інфраструктури порту, безпосередньо зв’язаної з питаннями охорони середовища. Актуально послідовно реалізовуються удосконалення в області водно-стокової економіки. Товариство, яке управляє портом, очікує на видання нового водно-правного дозволу. Після його отримання Верхньосілезьке Авіаційне Товариство А.Т. приступить до опрацювання проекту осушення аеродрому. Пріоритетом цього опрацювання буде установка таких забезпечуючих пристроїв (сепараторів нафтопохідних речовин), які дозволяють оберегти приймачі стоків від можливих наслідків витоків нафтопохідних речовин. На виконання проекту Верхньосілезьке Авіаційне Товариство А.Т. отримало ресурси з Європейського союзу, а конкретно з програми TEN-T. Цю форму дофінансування аеропорт в Пижовицях отримав як єдиний в Польщі і один з чотирьох в Європейському союзі. В зв’язку з фактом, що Товариство, як пріоритет, трактує питання, пов’язані з охороною середовища, наступні інвестиційні наміри, плановані до реалізації на території порту, враховують низькоенергетичні технології а також технології сумісні з ВАТ (Best Available Techniques). Ця політика найближшим часом знайде відображення при проектуванні нової будівлі пасажирського терміналу Міжнародного Аеропорту Катовиці.

Одночасно у зв’язку з фактом підготовок порту до Чемпіонату Європи у футболі ЄВРО 2012, що зв’язане з планованим значним збільшенням його пропускної здатності, Верхньосілезьке Авіаційне Товариство А.Т. підготовляється також на чітку обслугу об’єкту в сфері економіки відходами. Щоб справитися з вимогами ринку Товариство не обмежується до реалізації об’єктів згідно з обсягом, який охвачує виключно положення чинного права, але прагне того, щоб бути лідером в питаннях охорони середовища, будуючи своє зображення та репутацію у потенціальних клієнтів а також працівників, як фірми приязної середовищу.

Контакт

Маєш запитання? Хотів би отримати більше інформації на темати, пов’язані з аеропортом?

Напиши до нас

Міжнародний Аеропорт Катовиці
в Пижовицях

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

тел: +48 32 39 27 200
факс: +48 32 39 27 376

Секретаріат: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Всі права застережено

проект: netizens