Warunki przewozu

Transport lotniczy pasażerów, bagażu i frachtu jest regulowany przyjętymi podstawami m.in.:

  • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
  • Konwencja Warszawska ze zmianami wprowadzonymi Protokołem Haskim z 28 września 1955 r., Dodatkowym Protokołem nr 1 z Montrealu (1975 r.), Protokołem Haskim i Dodatkowym Protokołem nr 2 z Montrealu (1975 r.)
  • Uzupełniająca Konwencja z Guadalajary (1961 r.)
  • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisana w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (zwana Konwencją Montrealską) oraz warunkami określonymi przez przewoźnika.

Przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej nr 18 w Terminalu B znajduje się bezpłatny telefon kontaktowy ze Służbą Celno-Skarbową, nr wew. 158. W tym miejscu można zgłosić towary do oclenia i uregulować kwestie związane z podatkiem VAT.

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens