Wrzesień 2017 roku był najlepszym dziewiątym miesiącem roku w historii pyrzowickiego lotniska we wszystkich segmentach ruchu tj. ogółem, regularnym i czarterowym.

We wrześniu 2017 w ruchu ogółem obsłużono w Katowice Airport 482 794 pasażerów, o 90 583 więcej (+23,1%) w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Ruch pasażerski wzrósł zarówno w segmencie przewozów regularnych jak i czarterowych. Z siatki połączeń regularnych skorzystało 228 356 pasażerów, o 30 862 więcej (+15,6%) niż we wrześniu 2016 roku. W ruchu czarterowym odprawiono 254 092 podróżnych, o 61 495 więcej (+31,9%) niż w dziewiątym miesiącu roku ubiegłego.

Od początku roku z siatki połączeń regularnych i czarterowych pyrzowickiego lotniska skorzystało już 3 133 127 pasażerów, to aż o 531 967 (+20,4%) więcej w porównaniu z okresem od stycznia do końca września 2016 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku w ruchu regularnym z i do Pyrzowic podróżowało 1 832 565 osób, o 209 021 więcej (+12,9%), a w czarterowym 1 293 420 o 323 975 więcej (+33,4%).

W związku z bardzo dobrymi wynikami ruchu pasażerskiego w ostatnich miesiącach, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport, podniosło prognozę ruchu pasażerskiego na 2017 rok, która zakładała obsłużenie ok. 3,7 mln podróżnych. W zweryfikowanej prognozie przewiduje się, że w 2017 roku w Pyrzowicach zostanie obsłużonych ponad 3,8 mln pasażerów.

Reklama