Pasażerowie podróżujący do Królestwa Niderlandów

Od 10 czerwca 2021 r. pasażerowie są zwolnieni z obowiązku testowania na COVID-19 oraz zalecenia 10-cio dniowej kwarantanny.

Pasażerowie podróżujący do Hiszpanii

Od 7 czerwca 2021 r. pasażerowie są zobowiązani do przedstawienia wypełnionego formularza sanitarnego i jednego z poniższych dokumentów:

  • Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 (od pełnego zaszczepienia musi minąć minimum 14 dni)
  • Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 wydane w czasie 48 godzin przed przylotem.
  • Zaświadczenia o przebyciu COVID-19.

Uwaga: Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń podczas podróży do Hiszpanii.

Więcej informacji

Pasażerowie podróżujący do Ukrainy

Pasażerowie mają obowiązek posiadania przy sobie jednego z trzech poniższych dokumentów:

  • Negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa, wykonany metodą PCR, przeprowadzonego nie później jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy.
  • Ujemny wynik express-testu na antygen koronawirusa, przeprowadzonego nie później jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy.
  • Dokument potwierdzający otrzymanie pełnego cyklu szczepień szczepionką przeciw COVID-19 z listy WHO, wystawiony w języku angielskim lub z tłumaczeniem na język angielski.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, pasażerowie podróżujący do Ukrainy mają obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty związane z leczeniem COVID-19. Polisa ubezpieczeniowa ma obejmować cały okres pobytu.

Więcej informacji

Reklama