Począwszy od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku włącznie, wszyscy pasażerowie podróżujący do Polski transportem zbiorowym (w tym samolotami) mają obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny. Lista wyjątków od tej reguły znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Straży Granicznej.

Reklama