Projekty zrealizowane

Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
DZIAŁANIE: 8.4. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

 

 

Głównym celem priorytetu jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.

Celami szczegółowymi priorytetu są poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa stanu dróg krajowych położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią, usprawnienie zarządzania ruchem, poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. podpisało w dniu 08.12.2009 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę dotyczącą dofinansowania realizacji projektu pn. "Zakup pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa MPL Katowice".

Projekt obejmował  zakup:

 • Lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 natychmiastowej interwencji,
 • Lotniskowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6x6,
 • Lotniskowej posypywarko-polewarki do odladzania powierzchni operacyjnych,
 • Lotniskowej zamiatarki letniego utrzymania.

Całkowity koszt projektu wyniósł  10.028.725,98 zł (łącznie z VAT ). Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych wyniosło  - 7.083.683,51  zł. Celem realizacji projektu było  podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotniska i sprawności działania służb odpowiedzialnych za utrzymanie strefy operacyjnej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych jak również dostosowanie do standardów wynikających z obowiązujących aktów prawnych krajowych i unijnych.

 

Port lotniczy w Katowicach – modernizacja i rozbudowa infrastruktury lotniskowej i portowej

Infrastruktura i Środowisko

 

Projekt obejmuje dwa zadania:

 • Rozbudowę płyty postojowej nr 1 w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D.

  Zadanie zostało ukończone w czerwcu 2013 roku. Łącznie w ramach tej inwestycji powstało 15 ha nowych nawierzchni lotniskowych. Na nowej płycie postojowej o powierzchni 110 tys. m kw. może stanąć jednocześnie trzynaście średniodystansowych statków powietrznych: 10 samolotów kodu C (np. Airbus 320) i 3 kodu D (Boeing 757) lub zamiennie 7 samolotów kodu C i 5 kodu D. W ramach inwestycji zmodernizowano drogi kołowania E1, E2 i D, gdzie powstało 39 tys. m kw. nowych nawierzchni lotniskowych. Tym samym ww drogi kołowania przystosowane zostały do obsługi szerokokadłubowych samolotów o kodzie referencyjnym E (np. Boeing 747 "Jumbo Jet").

  Galeria zdjęć dokumentująca budowę:
  http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/pokaz-galerie/335008


 • Budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

  Realizacja zadania rozpoczęła się w grudniu 2012 roku. Planowany termin ukończenia inwestycji to wrzesień 2014 roku. Operacyjne oddanie do użytku nowej drogi startowej zaplanowano najpóźniej na II kwartał 2015 roku. Nowa droga startowa będzie mierzyć 3200 metrów długości i 45 metrów szerokości, a po obu jej stronach zostaną wybudowane umocnione pobocza o szerokości 7,5 m każde. Powierzchnia nowej drogi startowej wraz z układem głównych dróg kołowania L, N, R i S wyniesie 208,5 tys. m kw. Nowa droga startowa będzie wyposażona w świetlne i radiowe pomoce nawigacyjne umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych w CAT II, czyli przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 m i tzw. wysokości decyzji poniżej 60 m, lecz nie niższej niż 30 m. Przy drodze startowej zostaną zainstalowane również urządzenia systemu METEO, w tym m.in. system ICE ALERT alarmujący o wystąpieniu oblodzenia na nawierzchni.

  Galeria zdjęć dokumentująca budowę:
  http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/pokaz-galerie/335008

Część 1

Część 2

Analiza długoterminowego rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach jako drugi port lotniczy w Polsce otrzymał pomoc finansową z budżetu TEN-T.

W dniu 24 listopada 2008 roku Komisja Europejska przyjęła Decyzję Nr K(2008)6965 o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu TEN-T dla Projektu: "Analiza długoterminowego rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach", Nr 2007-PL-92105-S. W dniu 24 września 2010 roku Komisja Europejska przyjęła Decyzję Nr K(2010)6694 modyfikującą poprzednią Decyzję.

W dniu 24 marca 2009 roku zawarte zostało Porozumienie Wykonawcze pomiędzy Ministrem Infrastruktury (Instytucja Zarządzająca dla programu TEN-T) a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A., określające prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej i Beneficjenta w zakresie realizacji i zarządzania Projektem oraz w odniesieniu do rozliczania pomocy finansowej Wspólnoty przyznanej na jego realizację.

Niniejszy Projekt ma na celu przygotowanie analiz związanych z długoterminowym rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach oraz przedstawienie ogólnego planu rozwoju portu lotniczego. Realizacja Projektu przyczyni się do podjęcia działań, które wpłyną na uzyskanie większej przepustowości Portu w zakresie obsługi pasażerów przy zwiększonym poziomie ochrony. Realizacja Projektu wzmocni status portu lotniczego, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.

Szacunkowe łączne koszty Projektu wynoszą 0,84 mln EURO.

Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach otrzyma bezzwrotną pomoc finansową z budżetu TEN-T w wysokości 0,34 mln EURO na następujące prace projektowe i studialne przyszłych inwestycji:

 • przygotowanie ogólnego planu dla Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice"
 • analizy dotyczące rozbudowy infrastruktury, obejmujące swoim zakresem:
  • plan i projekt płyty postojowej dla samolotów w niebezpieczeństwie wraz z przygotowaniem dokumentacji płyty postojowej (stanowiska) do odladzania samolotów,
  • plan modernizacji systemu odwadniającego w porcie lotniczym,
  • plan i projekt wieży obserwacyjnej dla straży pożarnej wraz z centrum koordynacji,
  • plan i projekt nowych kanałów technicznych i dróg patrolowych,
  • plan i projekt nowego hangaru technicznego,
 • projekt systemu informacji geograficznej (SIG) dotyczący kontroli stanu pasa startowego,
 • oraz audyt zewnętrzny Projektu.

"Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi jej autor. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji.”

Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice

Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski.

Wartość projektu to 148 052 094 zł. Wielkość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli 57 381 259 zł.

Zadania zrealizowane w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice”:

 • Modernizacja istniejącego hangaru
 • Budowa nowego hangaru
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Etap I - modernizacja systemu odwadniającego w porcie lotniczym
 • Budowa nowej bazy CARGO - Etap I (budowa płyty postojowej cargo wraz z drogą kołowania E0)
 • Budowa terminalu przylotowego
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II - budowa stanowiska odladzania samolotów

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć pod adresem: www.pois.gov.pl

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens