Ochrona środowiska

Eko Lotnisko

Coraz większa liczba pasażerów oraz operacji lotniczych, powoduje wzrost oczekiwań w stosunku do portu, związanych ze sprostaniem wymaganiom ochrony środowiska naturalnego. Ochrona środowiska w porcie lotniczym jest niezwykle trudnym, kosztownym i pracochłonnym zadaniem. Spowodowane to jest specyfiką działania lotniska, które kształtuje możliwość występowania różnego rodzaju zagrożeń dla środowiska naturalnego np. z uwagi na emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do powietrza, zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wód gruntowych oraz odpadami, jakie powstają na jego terenie. Osobną sprawę stanowią sytuacje awaryjne oraz kryzysowe, jakie mogą mieć miejsce na lotnisku, a których skutkiem może być skażenie środowiska naturalnego.

Z wymienionych zagrożeń najbardziej odczuwalne w chwili obecnej jest oddziaływanie związane z emisją hałasu. Jest ono integralnie związane ze specyfiką świadczonych usług przez linie lotnicze i nie można go wyeliminować, choć można zmniejszyć jego szkodliwe oddziaływanie na otoczenie.Jednym z elementów takich działań jest wyznaczenie wokół lotniska obszaru ograniczonego użytkowania. Aktualnie trwają prace nad wyznaczeniem takiego obszaru wokół MPL Katowice.

W celu lepszego prowadzenia kontroli nad tym obszarem oraz obiektami znajdującymi się na jego terenie opracowana została baza danych GIS (System Informacji Geograficznej), która jest rozwiązaniem unikalnym w skali kraju. w ostatnich latach GTL SA podjął szereg działań związanych z inwestycjami proekologicznymi w skład, których wchodziła m.in. budowa i uruchomienie nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa instalacji separatorów substancji ropopochodnych.

Podjęte przez GTL SA działania znalazły uznanie Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, które działa pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska. Efektem tego było przyznanie GTL SA w roku 2008 certyfikatu "Firma Bliska Środowisku 2007".

Spółka zarządzająca MPL Katowice nie ustaje w swoich działaniach, mających za cel rozbudowę infrastruktury portu, bezpośrednio związanej z kwestiami ochrony środowiska naturalnego. Aktualnie konsekwentnie realizowanie są usprawnienie w dziedzinie gospodarki wodnościekowej. Spółka zarządzająca portem oczekuje na wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego. Po jego uzyskaniu GTL SA przystąpi do opracowania projektu odwodnienia terenu lotniska. Priorytetem tego opracowania będzie instalacja kolejnych urządzeń zabezpieczających (separatorów substancji ropopochodnych) pozwalających ochronić odbiorniki ścieków przed ewentualnymi konsekwencjami wycieków związków ropopochodnych. Na wykonanie projektu GTL SA otrzymało środki z Unii Europejskiej, a konkretnie z programu TEN-T. Tę formę dofinansowania pyrzowickie lotnisko otrzymało, jako jedyne w Polsce i jedno z czterech w Unii Europejskiej.

W związku z faktem, że Spółka, jako priorytet traktuje zagadnienia związane z ochroną środowiska, kolejne zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji na terenie portu uwzględniają technologie niskoenergetyczne oraz zgodne z BAT (Best Available Techniques). Polityka ta w najbliższym czasie, znajdzie odzwierciedlenie przy projektowaniu nowego budynku terminalu pasażerskiego MPL Katowice.

Jednocześnie w związku z faktem przygotowań portu do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, co wiąże się z planowanym znacznym zwiększeniem jego przepustowości, GTL SA przygotowuje się także na sprawną obsługę obiektu w zakresie gospodarki odpadami. w celu sprostania wymogą rynku, Spółka nie ogranicza się do realizacji obiektów zgodnie z zakresem objętym wyłącznie przepisami obowiązującego prawa, ale dąży do tego, aby być liderem w kwestiach ochrony środowiska, budując swój wizerunek i opinię, jako firmy przyjaznej środowisku u potencjalnych klientów oraz pracowników.

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens