Podpisanie umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży Nowa Itaka Sp. z o.o. w roku 2023

Numer sprawy: U/13/DM/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Reklama