EZ/6/ZRP/2023 „Wybór projektanta opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa bocznicy kolejowej wraz z kolejowym frontem rozładunkowym, łączącej Katowice Airport z linią kolejową nr 182”

Numer sprawy: EZ/6/ZRP/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 16.02.2023

Termin składania ofert: 06.03.2023 10:00

Oferty należy złożyć poprzez platforę PROEBIZ dostępnej pod adresem

https://gtl.proebiz.com/vstup/index.php

w nieprzekraczalnym terminie do 06.03.2023

 

Termin otwarcia ofert: 06.03.2023 10:01

Specyfikacja:

Dokumentacja postępowania dostępna jest w zakładce E-AUKCJE pod adresem

https://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowaniana platformie PROEBIZ, która służy do złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej 

https://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php

 

Reklama