U/1/DTO/2023 Zakup samojezdnego pojazdu do usuwania gumy i farby z nawierzchni lotniskowych

Numer sprawy: U/1/DTO/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 50 000,00 zł

Data wszczęcia: 18.01.2023

Termin składania ofert: 09.03.2023 10:00

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/36594/summary

logując się do niniejszego postępowania

Termin otwarcia ofert: 09.03.2023 10:30

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE która służy do złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/36594/summary

Reklama