U/45/DE/2022 Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Numer sprawy: U/45/DE/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Data wszczęcia: 16.11.2022

Reklama