U/24/DTO/2022 Zakup płynnych i stałych środków do odladzania (na bazie mrówczanu potasu i mrówczanu sodu) na sezon zimowy 2022/2023 oraz 2023/2024.

Numer sprawy: U/24/DTO/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 150 000 dla zadania nr 1

Data wszczęcia: 24.08.2022

Termin składania ofert: 30.09.2022 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/28747/summary

logując się do niniejszego postępowania

Termin otwarcia ofert: 30.09.2022 10:30

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Załączniki do SWZ:

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej 

 https://josephine.proebiz.com/pl/tender/28747/summary

Reklama