Dostarczenie i montaż zestawu pomiarowego parametrów meteorologicznych dla projektu LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer sprawy: EZ/14/DIN/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: nie jest wymagane

Data wszczęcia: 10.06.2022

Termin składania ofert: 22.06.2022 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.06.2022 10:30

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Zaproszenia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związanez postępowaniem:

https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/176 - zawierająca odesłanie do Platformy przetargowej, na której należy złożyć ofertę:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/24529/summary

Ogłoszenie o zamówieniu:

Reklama