Zakup wraz z dostawą środków czystości dla pracowników służb operacyjno-technicznych

Numer sprawy: DSZ/2/DIF/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 04.07.2022

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia wniosków o dopuszczenie do DSZ, ofert cząstkowych, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/17563/summary

Reklama