Podpisanie umowy marketingowo - promocyjnej z Biurem Podróży Nowa Itaka Sp. z o.o. w roku 2022

Numer sprawy: U/6/DM/2022.

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Data wszczęcia: 22.04.2022

Reklama