Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych na potrzeby GTL S.A.

Numer sprawy: DSZ/8/DIF/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia wniosków o dopuszczenie do DSZ, ofert cząstkowych, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/18072/summary

Reklama