„Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby GTL S.A”

Numer sprawy: DSZ/4/DIF/2022.

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 15.02.2022

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia wniosków o dopuszczenie do DSZ, ofert cząstkowych, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/17262/summary

Reklama