Zakup części zamiennych do rentgenowskich przeglądarek bagażu Smiths - Heimann

Numer sprawy: U/45/DTI/2021

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Data wszczęcia: 30.12.2021

Reklama