Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

Numer sprawy: U/27/DE/2021

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Data wszczęcia: 15.10.2021

Termin składania ofert: 17.11.2021 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/14738/summary  logując się do niniejszego postępowania.

 

Termin otwarcia ofert: 17.11.2021 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice.

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej https://josephine.proebiz.com/pl/tender/14738/summary

Reklama