Wybór dostawcy wraz z wdrożeniem systemu HR służącego do kompleksowej obsługi kadrowo - płacowej w GTL S.A.

Numer sprawy: EZ/28/DZP/2021

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: 30 000,00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A. w trybie e-zapytania ofertowego otwartego trzyetapowego.
W pierwszym etapie postępowania Wykonawcy składają Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wnioski należy składać do 30.09.2021 do godziny 10:00.

UWAGA!!!

Pismem z dnia 16.09.2021 l.dz. GTL/DZM/1532/2021 dokonano modyfikacji terminu

składania wniosków na dzień: 14.10.2021 na godz. 10:00

 


Całość dokumentacji stanowi załączniki do zaproszenia do on-line postępowania dostępnego pod adresem: http://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php

Reklama