Wybór wykonawcy robót budowlanych zadania pn. Budowa hangaru technicznego H3 na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Numer sprawy: U/33/DIN/2020

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 500 000

Data wszczęcia: 08.12.2020

Termin składania ofert: 15.01.2021 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/tender/9484/summary logując się do niniejszego postępowania.

 

UWAGA !

Termin składania ofert został zmodyfikowany pismem z dnia 23.12.2020r.

Termin składania ofert: 15.01.2021 r do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.01.2021 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice. Zainteresowani Wykonawcy winni stawić się przy Informacji w Terminalu A.

UWAGA !

Termin otwarcia  ofert został zmodyfikowany pismem z dnia 23.12.2020r.

Termin otwarcia ofert: 15.01.2021 r  godzina 10:30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej.

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/9484/summary

 

 

Reklama