U/31/DE/2020 Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

Numer sprawy: U/31/DE/2020

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Data wszczęcia: 25.09.2020

Termin składania ofert: 28.10.2020 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.10.2020 10:30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/5392/summary .

Reklama