U/16/PB/2020 Zakup wraz z dostawą urządzeń rentgenowskich

Numer sprawy: U/16/PB/2020

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Data wszczęcia: 20.04.2020

Reklama