U/5/DM/2020 Podpisanie umowy marketingowo-reklamowej z biurem podróży TUI Poland Sp. z o.o. w roku 2020.

Numer sprawy: U/5/DM/2020

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: nie dotyczy

Data wszczęcia: 03.02.2020

Reklama