Wybór dostawcy systemu HR służącego do kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej w GTL S.A.

Numer sprawy: EZ/3/DZP/2020

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: 30 000

Data wszczęcia: 16.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A. w trybie przetargu otwartego dwuetapowego. 

W pierwszym etapie postępowania Wykonawwcy składają Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Wnioski należy składać poprzez platformę PROEBIZ do dnia 03.02.2020 do godziny 10.00.

Całość dokumentacji stanowi załączniki do zaproszenia do on-line postepowania dostępnego pod adresem:

https://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php

Zgodnie z dokonaną modyfikacją w dniu 30.01.2020

Wnioski należy składać poprzez platformę PROEBIZ do dnia 17.02.2020 do godziny 10.00.

 

Reklama