U/59/LSR-G/2019 Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

Numer sprawy: U/59/LSR-G/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 50 000,00 zł

Data wszczęcia: 29.10.2019

Termin składania ofert: 09.12.2019 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.12.2019 11:30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/5392/summary .

Reklama