Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

Numer sprawy: U/51/DE/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert: 21.10.2019 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/promoter/tender/4823/general logując się do niniejszego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 21.10.2019 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II piętro.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej https://josephine.proebiz.com/pl/promoter/tender/4823/general

Reklama