D/43/DPN/2019 Dzierżawa bazy paliw, która zostanie zlokalizowana na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Numer sprawy: D/43/DPN/2019

Rodzaj przetargu: najem/dzierżawa

Wadium: Nie jest wymagane

Data wszczęcia: 19.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu:

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony pismem nr GTL/DZM/1620/2019 z dnia 30.07.2019 r.

Obecnie Wnioski należy składać do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12:00.

 

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony pismem nr GTL/DZM/1751/2019 z dnia 14.08.2019 r.

Obecnie Wnioski należy składać do dnia 27.08.2019 r. do godz. 12:00.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Uwaga!!!

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w Postępowaniu mogą wystąpić do Wydzierżawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 12.08.2019 r. włącznie (modyfikacja dokonana pismem nr GTL/DZM/1620/2019 z dnia 30.07.2019 r.).

Reklama